26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол


26.05.2008 г., с. 9


Предстоящо


^ Трите агенции се обединяват в една, но не машинально


Има решение на тройната коалиция трите изпълнителни агенции "Държавна собственост на МО", "Социални дейности на МО" и "Военни клубове и информация" да бъдат 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол обединени, каза министърът на отбраната Николай Цонев. Той потвърди, че има намерение да спази това решение. Агенцията ще бъде "Социални дейности на МО". Не всички функции на другите две агенции ще преминат към 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол нея, а само социалните. От "Държавна собственост на МО" к примеру ще преминат квартирите и жилищата, от "Военни клубове и информация" - военните клубове. Недвижимите имоти от "Държавна собственост на МО" ще преминат 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол към Главна дирекция "Управление на собствеността и инвестициите" в МО.

Ние, подчерта министърът, сме направили един оптимален анализ, за да не се повтарят функциите на различни структури, както бе досега. В МО 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол имаше 4-5 структури, допълни той, които изпълняваха определени социални функции. Смятаме, че трябва да бъдат на едно место, заяви министърът. Неговото мировоззрение е, че трябва да има обща визия и да се знае 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол кой е отговорен за тяхното развитие.
26.05.2008 г., с. 10


Фрапиращи случаи


Придобити апартаменти не се ползват от военнослужещи


В дружество "Войнтех", което е наследник на ОСО и в момента е в ликвидация, нещата са ужасяващи, е 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол оценката на министъра на отбраната Николай Цонев

На основата на направените проверки министър Цонев спомена някои случаи с очакването, че компетентните органи ще се самосезират, за да решат проблемите.

77 процента от 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол общия брой придобити апартаменти от поменяй не се използват от военнослужещите. Причините, подчерта министърът, са чисто субективни. Само в София има 400 свободни апартамента, като картотекираните в столицата са около 7 хиляди. Вината е у 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол досегашния изпълнителен директор на ИА "Държавна собственост на МО", стана ясно от отговорите на министъра на отбраната.

За имот в Княжево експертната оценка е факт десет деньки след подписването на контракта за 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол замяна?!

В Не много Бучино има заменен имот от 496 дка при стоимость 2 евро на кв.м, т.е. доста под пазарната.

При провеждане на търг с потаенно наддаване за продажба на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол имот в землището на Разград с площ 94 дка и 321 кв. м заедно с 10 сгради и застроена площ от 1779 кв. м е извършено нещо много удивительно, каза министърът. Парцелът е разбит на две части 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол по 47 дка. Оценителят е оценил едната част за земеделска земя за 70 ст. на кв. м.

В този ред министърът подчерта, че за негова радост дирекция "Управление на доставките" изпълнява стриктно 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Закона за обществените поръчки и нормативната база. Не бяха открити нарушения, допълни той, но даде пример с косвено нарушение. Става дума за специалната обществена поръчка за доставка на бойни бронирани колесни машини, заявена от Щаба 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на Сухопътните войски. В подготовката на процедурата за придобиване на машините, уточни министърът, техническото задание е променяно четири пъти, а цялата документация за тях се включва за обсъждане и приемане 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол от Експертния технико-икономически съвет непосредствено преди самото заседание. Всичко това, отбеляза той, и липсата на възможности за допълнителна подготовка и анализ поставя под съмнение обективността на проведената процедура.

В дружество 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол "Войнтех", което е наследник на Организацията за съдействие на отбрана (ОСО) и в момента е в ликвидация, нещата са ужасяващи, е оценката на министър Цонев. Механизмът на продажбите е такъв: има данъчна 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол оценка, след което се наема консултантска компания, за да направи пазарна оценка, на която да се продаде имотът. Фирмата се казва "Оптима адвайзорс" АД. Тези случаи са 17. Дом на отбраната в Шумен има данъчна оценка 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол 401,685 хиляди лева. Фирмата е оценила препоръчителна пазарна стоимость 86,628 хиляди лева, на която е продаден имотът. Стрелковият клуб в София е с данъчна оценка 607,754 хиляди лева. Фирмата препоръчва пазарна стоимость 167,962 хиляди 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол лева. Дом на отбраната в Хасково е с данъчна оценка 1,768 милиона лева. Препоръчителната му пазарна стоимость е 599,660 хиляди лева. Само тук Министерството на отбраната е погубило 1,168 656 милиона лева.

Всички резултати от 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол направените до този момент проверки ще бъдат предадени в агенция "Държавна финансова инспекция", каза министърът на отбраната. Има още много примери, допълни той, когато бездействието и безстопанствеността на държавните служители са позволявали 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол общините да актуват имоти на министерството като свои. Министърът посочи, че има документи и ще търси отговорност на всеки, независимо дали служи в армията либо не, който е допуснал безстопанственост и е 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол позволил к примеру военен имот да бъде актуван като общински, защото не е спазил срока за възражение пред общината. В отговор на въпрос той каза, че има начин да се постигнат договорености 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и с кмета на Благоевград, и с кмета на Пловдив, за да се решат проблемите и на общината, и на министерството.
26.05.2008 г., с. 10


Структурна реформа решава неувязка с управлението на имотите


Имотите, които 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Министерството на отбраната управлява, са сериозен денег ресурс. Той, посочи министърът на отбраната Николай Цонев, трябва да бъде управляван така, че да донесе максимална полза за изпълнение на задачите пред министерството, т. е. да 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол има жилья за военнослужещите и да продължи модернизацията на армията. Във връзка с това е и част от предстоящата структурна реформа. В момента по този въпрос се работи, съгласува се с политическите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол сили и институциите в държавата.

Една от целите е имотите на МО да се използват за удовлетворяване на потребностите на военнослужещите. Това е една от сградите в Казанлък, която може до края 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на годината да се превърне в детска градина. Снимка Александър Червенков

По отношение на имотите, уточни министърът, имаме намерение да създадем Главна дирекция в Министерството на отбраната с работно наименование "Управление на собствеността и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол инвестициите". Той припомни пред журналистите си визията, която вече бе выложил на заседанията на парламентарните комисии по отбрана и за борба с корупцията. Тази структура ще реши два неувязка. Единият е управленският 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол, който се поражда от съществуващото противоречие меж дирекция "Военна инфраструктура" на министерството и изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната". Другият заморочек е общественият, който опира до стиля на Министерството на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол отбраната. Според министър Цонев имиджът на Министерството на отбраната е нарушен точно на базата на тези сделки. Става дума за съществуващото в обществото мировоззрение, че в министерството се прави нещо потаенно, непочтено 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и нередно, а не винаги е така. С реализирането на това решение министърът на отбраната поема пълна отговорност за прозрачност и яснота по всички сделки с недвижими имоти, които ще 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол бъдат осъществени от Министерството на отбраната от тук нататък.

Илюстрация за прозрачност бяха материалите, които журналистите получиха за всички сделки с имоти през миналата година. В същото време министърът обеща възможност медиите да 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол се запознаят с документацията на всяка проведена процедура
25.05.2008 г., с. 8


Затварят Хаизбоаз за 6 месеца


Проходън Хаизбоаз ще се затвори за шест месеца заради подновяването на ре­монтните дейности. Преминаването на всички превозни средства 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол ще се пре­установи в понедел­ник от 12 часа. Пътят ще остане затворен до 15 септември тази година. За пътуващи­те движението се отк­лонява по обходен маршрут: Велико Тър­ново - Габрово 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол - Шип­ка - Дунавци - Казан­лък
25.05.2008 г., с. 8


^ ШЕДЬОВРИ НА КОЛЮ ФИЧЕТО В РАЗРУХА


Чужди туристи се снимат пред занемарените творби на майстора


Велико Търново е градът, в който се намират най-голям брой от строителните 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол шедьоври на майстор Колю Фичето. Роден в Дряново, Никола Фичев, както е истинското му име, прекарва по-голямата част от животика си в старата столица, където е и пог­ребан. Гробът му 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол се намира в парк „Дружба" - на броени метри от. бившия градски битак. Когато в парка гостува лунапарк, върте­лежките и гондолите застрашително се издигат над скромния паметник на великия дюлгерин, прочул се в цялата Османска 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол им­перия. По-голямата част от сгра­дите на Колю Фичето във Велико Търново, които са обявени за па­метници на културата, от години интенсивно се рушат. Оправдание­то на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол местната община е, че ня­ма пари за тяхното ремонтиране и стягане. Идващите всяко лято чужденци с недоумение се сни­мат за спомен пред разрушената църква „Св. Выручил" либо пред зак­лючената порта на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол хана Хаджи Николи.

„Св. Выручил"

Църквата „Св. Выручил" се намира в старата част на града на метри от Регионалната библиотека и музея „Възраждане" и Учреди­телното събрание, където е лупила приета 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Търновската конститу­ция. Построена е в 1862 г. При го­лямото земетресение през 1913 г. тя е отчасти разрушена. Със­тоянието й днес е още по-трагично. От храма са останали само част от каменните 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол зидове, по ко­ито тийнейджъри се упражняват в краснопис на цинизми и графи­ти. През лятото пущинаците в църквата достигат човешки ръст и според живеещите наоколо там е пълно със змии и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол гущери. Около руините е ужасяваща мръсотия. Чуждите туристи ре­довно снимат този паметник на безхаберието и незаинтересова­ността на институциите.

„Св. Констан­тин и Лена"

Храмът е само на стотина 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол метра западно от "Св. Выручил". Със свои­те въртящи се колони на главния ход за времето си тя е лупила връх на архитектурното майсторство. Вляво от входа в преддверието са вградени надгробни плочи на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол видни търновски дейци. От чет­върт век църквата е опасана с ръждясало метално скеле. На входната врата виси громаден, по­тънал в останки катинар. Кога ще приключи ремонтът й - един 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Бог знае. Пред входа са поставени два паметника, единият от които е на сина на Колю Фичето. Като по волшебство те не са поругани. За сметка на това обаче едната от двете 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол каменни масички пред църквата е разбита. Около сама­та църква се е образувало микросметище. През лятото клони­те на околните дървета са окиче­ни с найлонови торбички, хартии и парцали.

Хаджи 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Николи хан

Ханът е една от най-големите и хубави сгради в Търново през 19-и век. Построен е през 1858г. от Уста Колю по поръчка на извес­тен местен търговец. След Осво­бождението в 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол помещенията на хана са лупили оформени занаят­чийски работилници. През 1970 г. в сградата е подредена експо­зиция на музея на Възраждане­то. След 1989 г. по Закона за рес­титуцията, ханът е върнат на нас 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол­ледниците на Хаджи Николи. Те обаче така и не успяха да се раз­берат какво да правят с него и той започва да се руши. Преди две години американският биз­несмен 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Едмунд Бек купи хана и обеща, че ще го ремонтира, но без да променя автентичния му външен вид. В момента входна­та врата на хана откъм Самоводската чаршия е опасана с верига 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и громаден катинар. Кога ще за­почнат обещаните ремонти и ко­га ханът отново ще отвори врати за туристи - не се знае.

Къщата с маймунката

Тя е едно от малкото все още 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол читави и запазени творения на Колю Фичето във Велико Търно­во. Построена е през 1849 г. за търновския търговец Никола Коюв. Днес, на втория етаж на Къ­щата с маймунката, се намира великотърновският 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол клон на Съю­за на учените в България. Първи­ят етаж обаче е отдаден под на­ем и в него се помещава частен антиквариат.

^ ИВАН ПЪРВАНОВ


Снимка на 2 колони - Останките от църквата "Св 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. Cnac" в старата градска част.

Снимка на 2 колони - Църквата Св. Константни Лена", която стои опасана с ръждясало строително скеле повече от 25 години.

Снимка на 2 колони - Хаджи Николи хан остава затворен за туристи 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол, а ремонти­те все още се чакат.
25.05.2008 г., с. 8


Общината и Ламбо си прехвърлят топката


От Общината във Велико Тър­ново споделят, че за тях пробле­мът със сградите на Уста Колю Фичето не 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол е нов. Към този момент обаче за съжаление не можело да се направи нищо поради липса на средства. А по другому проекти за ремонта и реставрацията на па­метниците на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол културата имало още отпреди десетина и повече години. „Тъй като все пак това са паметници на културата, нормал­но е държавата и Министерство­то на културата също да окажат финансова помощ и подкрепа за тяхното 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол оправяне. По другому само с общински средства това не може да стане", обясняват общински­те експерти. Преди няколко го­дини от културното министерст­во отхвърлили проекта за църк­вата „Св 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. Константин и Лена", защото не лупила от национално, а от регионално значение. А до­като министерство и община си прехвърлят топката, над 100-годишните сгради, макар и строе­ни от най-добрия дюлгерин 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол, бав­но, но сигурно продължават да се рушат.
25.05.2008 г., с. 10


SOS за историята


ШЕДЬОВРИ на Колю Фичето тънат в разруха заради безпаричие и чиновническо безхаберие. Чужди турис­ти се снимат пред занемарените 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол творби на майстора

[виж стр. 8).

Не сме толкова богати на възрожденски майстори, за да оставим историята и творбите им в ръцете на разрухата. Какво ни е оставил Колю Фичето - не са просто няколко моста и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол църкви. Оставил ни е българщина, изписана с грубите ръце на майстор, и оставена за поколенията, разбира се ако някой се сети да се грижи за нея, а такъв човек очевидно липсва 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол.

Не е толкова тяжело, дори никак не е тяжело да поддържаме живи паметниците от миналото си. Явното ни нежелание може да означава само едно - че се срамуваме от него. И макар за някои години 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол-да имаме пълното основание за това, то средата на 19-ти век и неговите възрожденци трябва да са повод единствено за гордост.

Трябва да считаме делата им за светини, а 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол не за ненужни, заемащи излишно място, отломки. Защото за­почнем ли да ги считаме за второто, скоро самите ние ще се превърнем в отломки и ще изчезнем безследно.
26.05.2008 г., с. 2


^ КОНЦЕСИИТЕ СТАВАТ ВЕЧНИ

Слагат 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и морето на тезгяха


По-малко от година от последните поправки на закона за концесии­те, Министерският съ­вет предлага концесио­нерите да станат по­жизнени ползватели върху отдадените от държавата обекти за експлоатация 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол.

Според сегашния за­кон концесията може да се отдаде за срок до 35 години. Според новия нормативен акт обаче времето за ползване мо­же да се удължи неопре­делен брой пъти същите години. Тази 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол поправка на практика дава възмож­ност частниците да имат правото да експлоатират отдадените от държава­та обекти за неограниче­но време. В новия закон освен това е заложена друга възможност за 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол об­лагодетелстване на фирмаджиите.

Собственост

С въвеждането на нов текст, при концесията за услуга, обектът на експ­лоатацията може да е собственост на концесио­нера. Дори според тъл­ковния речник сама по 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол се­бе си концесията е само и единствено право на екс­плоатация. Никъде не става дума за това като вземеш обект либо дей­ност под наем от държа­вата, после да го 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол присво­иш като собственост. Тази поправка на закона ще даде възможност, ако от­говаряш за чистотата на столицата к примеру и има изграден вече завод за преработка на отпадъ­ците, да 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол станеш негов собственик, коментират експерти.

Плаж

Времето за отдаване и на плажната ивица от десет години се увелича­ва на двайсет. Като приз концесионерите вече ще получават и морето на двеста метра от бре­га. Така 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на практика всички дарове и възмож­ности, които дава морс­ката вода, идват като премия на концесионери­те. Поправките в закона тепърва ще влизат за де­бат в комисиите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на пар­ламента. Опозицията обаче е категорична, че управляващите ще скъсят срока меж експерт­ните обсъждания и гла­суването в зала на първо и второ четене.

^ ВАЛЕНТИН ИВАНОВ


Снимка на 3 колони - Концесионери, извършващи 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол услуги, стават вече собственици на обектите за експлоатация.
26.05.2008 г., с. 8


Французи гледаш под лупа Дунав мост 2


В началото на след­ващата седмица представителите на Френската агенция за развитие (AFD) ще се запознаят на място с 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол развитието на проект "Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост меж България и Румъния на река Ду­нав при Видин - Калафат".

AFD е една от меж­дународните институ­ции, съфинансиращи 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол проекта с безвъзмездни средства от пра­вителството на Фран­ция.

Програмата на миси­ята включва посеще­ние на строителната площадка на моста на българска и румънска територия, както и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол срещи с представители на местните власти и отговорните органи­зации по изпълнение­то на проекта. В деле­гацията са включени и представители на посолството на Фран­ция у нас.
25.05.2008 г., с. 2


Кръпките по шосетата 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол с пет години гаранция


ПЕРНИК. Всяка кръпка по шосетата не трябва да се превръща в дупка поне 5 години. Такава гаранция за качество ще трябва да дават фирмите, които се захванат с ремонта на шосетата 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол в пернишко. Ако през това време се появят дефекти, строителите ще трябва да ги отстраняват безплатно. Условието ще бъде вписано като специална клауза в бъдещите договори. Досега за запълването на ямите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и полагането на настилките гаранцията е лупила от една година.

Завишените срокове са заради некачествените поправки на платната, съобщи кметът Росица Янакиева. Тя размаха пръст на строителите, като ги нахока, че пестят материал 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и работят през пръсти.

Настилките, които се полагат, са тънки и след няколко месеца се изронват отново. След для себя си майсторите оставят редица дефекти и недоволството на хората е основателно, смятат 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол от общината.

В момента още се изпълняват стари договори. По някои от тях са установени сериозни нарушения и е сезирана Икономическа милиция. В бъдеще от фирмите ще се изискват банкови гаранции, като 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол парите няма да бъдат освобождавани при лоша работа.

На граждански договори към общината са наети двама експерти, които ще контролират майсторите на шосетата.
26.05.2008 г., с. 5


Спират продажбата на общински жилья

в Перник. Наемателите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол, дори и да са сред най-коректните платци, няма да могат да придобият собственост върху имота. Изключения ще има само когато тежки здравословни и социални проблеми го налагат. Забраната бе наложена по 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол искане на кмета Росица Янакиева заради кризата в общинския жилищен фонд. Има остър недостиг на апартаменти, в които под наем да се настаняват крайно нуждаещи се, обясниха от общината.
26.05.2008 г., с. 5


Кремиковци 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол става Бевърли хилс


СОФИЯ. В бъдеще София ще се развива на север към склона на Стара планина. Става дума за северната дъга на Околовръстния път, от Нови Искър до Кремиковци 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. Това прогнозира столичният кмет Бойко Борисов вчера.

"Убеден съм, че там след 10-15 години ще бъдат скъпите квартали на София. Сега проблемът е, че "Кремиковци" трови този регион, а по другому той е 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол много по-красив и много по-слънчев. Така че ако имате пари, купувайте", препоръча кметът.

Големите задръствания в петък Бойко Борисов обясни с абитуриентските балове. В София имаше стотици хиляди авто с балони и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол младежи, които спираха и се снимаха. "Основната част от гимназиите са на основните булеварди, к примеру френската и други", обясни кметът. "Нормално е да се съберат луксозни если по баловете 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. Трафикът в петък беше по-тежък конкретно поради тази основна причина. Същият ден обаче е и основният трафик на отиващите си от София софиянци към родните им места", каза още кметът.
26.05.2008 г., с 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. ІІІ


Влагат в имоти парите за пенсии

Банките привличат средства с по-високи депозити


Пенсионноосигурителните дружества са изтеглили малка част от средствата, инвестирани в акции и облигации, и са ги вложили в имоти, банкови депозити държавни 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол ценни книжа (ДКЦ). В края на септември 2007 г. в акции и облигации на частни компании трите вида пенсионни фондове са лупили вложили 702 млн. лв., а в края на март сумата 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол е паднала на 686 млн. лв. Това сочат данните на Комисията за денег надзор за управлението на парите от пенсионните фондове за последните 6 месеца. Действията на пенсионноосигурителните дружества са обясними. Световната финансова криза не подмина България 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и родната фондова борса претърпя сериозни сътресения от ноември 2007 г. до края на април. Резултатът беше значително падане на родните борсови индекси. В същото време цените на недвижимите имотите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол у нас продължават да растат и вложенията в тях са сигурни и перспективни. Банките също започнаха да вдигат лихвите по депозитите и е съвсем нормално по-голяма част от парите ни за пенсия 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол да бъдат вкарани там, докато борсата успее да възстанови позициите си. Но въпреки сериозния спад на борсата пенсионните фондове остават едни от най-големите инвеститори в акции. Те са изтеглили минимална част от 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол вложенията си, предимно от най-рисковите акции. Просто новите средства за пенсии, които постъпват във фондовете, се влагат в имоти, депозити и ДЦК.

Към 30 септември 2007 г. 31,08%, либо 341,226 млн. лв. от парите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол в универсалните пенсионни фондове (УПФ) са лупили инвестирани на борсата, докато към края на март тази година те са лупили 29,17%, либо 346,483 млн. лв. В същото време инвестициите в имоти, държавни ценни 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол книжа и банкови депозити се увеличават значително. Най-сериозна разлика се открива при имотите. В тях през миналата есен са лупили вложени 0,6% от парите за втора пенсия, либо 6,48 млн. лв., докато в края 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на март те се увеличават до 2,21% либо 26,197 млн. лв. В банкови смети сега универсалните пенсионни фондове държат 20,92% от парите си (248,41 млн. лв.), докато преди половин година те са лупили 16,16% либо 175,05 млн. лв. Увеличават се 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и инвестициите на пенсионните фондове в държавни ценни книжа.

При доброволните пенсионни фондове (ДПФ) ситуацията е същата. През есента инвестицията на борсата е лупила 225,888 млн. лв., либо 37,41% от натрупаните 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол в тях средства, докато сега те са намалели до 218,417 млн. лв., либо 36,64%. Вложенията в имоти и банкови депозити на тези фондове са нараснали значително.

При професионалните пенсионни фондове (ППФ) през септември в акции са 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол лупили вложени 34,27%, либо 135,03 млн. лв. А в края на март те са 31,76%, либо 121,316 млн. лв. Тук също най-голяма част от средствата са пренасочени към имоти - от 0,86%, либо 3,401 млн. лв. през септември 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол 2007 г. до 2,7%, либо 10,314 млн. лв. сега. Увеличават се и парите в депозити и държавни облигации.
26.05.2008 г., с. ІV


Евробанката чака да й вземем парите

Давайте проекти за енергийна ефективност и пътища, зоват 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол от Лондон


Производственият сектор, инфраструктурата и енергийната ефективност са трите кита, на които се опира стратегията за България на Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя е практически приключена - действа от септември 2005 г., а новата 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол трябва да бъде оповестена официално в края на май 2008 г. Очаква се, че приоритетите няма да бъдат по-различни от досегашните, особено що се отнася до енергийната ефективност и инфраструктурните проекти 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. За периода 2002-2008 г. банката е инвестирала в страната ни чисто 1,5 миллиардов. евро в 118 проекта на обща стойност близо 6 миллиардов. Във всички свои инициативи банката взема неголямо роль, а името й е 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол това, което привлича големите инвеститори. 81 процента от всички проекти, в които ЕБВР участва в България, са в частния сектор.

От ръководството на международната институция, базирана в Лондон, обаче настояват страната ни да се активизира 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол и да инициира повече проекти на по-голяма стойност. 200-те милиона, които сме получили през 2007-а, не са като за член на Европейския съюз с интензивно развиваща се икономика, смятат евробанкерите 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол.

Един от последните проекти е този за отпускането на кредитна линия за 7 млн. евро за подпомагане от банката на българския ESCO фонд - за енергетична и енергийна ефективност, и компанията "Енемона". Фондовете от този тип 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол финансират предимно проекти за енергийна ефективност на детски градини, училища, болници и други обществени сгради. Средствата са предназначени, за да може компанията да разшири своята дейност по проектите за енергийна ефективност на 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол публични и частни сгради в България. Създаден през 2006 г., българският фонд за енергийна ефективност е сключил над 20 контракта на стойност 8 млн. лева. Друга ниша на дейност на ЕБВР са проектите за възобновяемата 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол енергия в България. Банката участва в поддържащата енергийна инициатива с 54 млн. евро, предвидени за кредити за изграждане на девет малки водни централи по река Искър с общ капацитет 26 мегавата. Хидросъоръженията 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол се предвижда да са в системата на ВЕЦ "Своге". Неин собственик с 90 на 100 от капитала е италианската "Петролвила и Бортолоти груп". Останалите 10 процента са на община Своге. 34 млн. евро ще бъдат осигурени 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол от ЕБВР, а останалите 20 - от международна банка. Средствата за на техническом уровне и екологични проучвания пък се дават безвъзмездно от британското и италианското правителство. Проект, който се разработва в момента и ще бъде 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол одобрен в края на годината, е за водоснабдяването и екологията на Пловдив. 375 хил. евро (без ДДС) ще отпусне ЕБВР на консултанта за изготвяне на проекта за подмяна на водопроводната мрежа 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол по бул. "6 септември" в града на тепетата.
26.05.2008 г., с. 1-2


Агенцията по пылайте заменя декари с бясна скорост


Председателят й Стефан Юруков от БСП подписа нови четири сделки за четири деньки


Агенцията по пылайте, управлявана от 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол БСП, постигна абсолютен рекорд по скоростна замяна на пылай от държавния фонд с частни фирми. Само за 3 седмици председателят й Стефан Юруков подписа 14 сделки за 4040 дка. Последните две са от 23 май, след 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол като само три деньки преди това агенцията даде ход на други две заменки. Така БСП затъмни славата на ДПС по сключване на непрозрачни и неизгодни за държавата сделки с пылай. Предшествениците на Юруков от 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол движението "реализираха" към 8000 дка, но за 3 години.


На 23 май Агенцията по пылайте заменя 21 дка в района на лесничейство "Благоевград" срещу 29 дка пылай в района на Троян. Както и в 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол досегашните случаи името на фирмата не се посочва, а Стефан Юруков бе изключил вчера мобилния си телефон.

"Става въпрос за пылай, намиращи се в района на родопското село Ковачевица", каза по БНР вчера 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол доц. Георги Костов от Лесотехническия институт. Уникалният архитектурен и исторически резерват Ковачевица, намиращ се в Западните Родопи, е заобиколен от масивни иглолистни пылай.

Стефан Юруков оправдава заменките с това, че държавата се делила 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол със сипеи и чукари, а взимала срещу тях ценни пылай. Доц. Костов допусна, че във всичките сделки за замяна ще бъде променено предназначението на заменените територии и те вече няма да 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол бъдат гора. Според неговата сметка частниците изкарват двайсеткратни печалби от поменяйте, тъй като купуват из цялата страна на безценица пылай от частни лица, които нямат какво да ги правят, окрупняват ги и ги поменяют 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол, като в крайна сметка се снабдяват евтино със скъпи терени за строителство.

Другата заповед от 23 май , подписана от ръководителя на държавната агенция, е за 20 дка в района на Старо Оряхово, които 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол държавата заменя срещу 22 дка в района на Габрово.

Оценителите са изкарали, че държавната гора струва с 2553 лв. по-евтино от тази, която частникът е получил край морето, макар че точната 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол сума на площите не е посочена в съобщението.

В началото на миналата седмица държавата даде 707.637 дка пак в Старо Оряхово, като получи 1780.836 дка в Рибарица, Черни Вит, Лесидрен, Тетевен, Плачковци и Габрово. С 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол другата сделка Юруков дава на частник 84.594 дка държавна гора от стопанството "Витошко - Студена", намираща се близо до живописното село Рударци, Пернишко. В замяна държавата е получила 97.513 дка в землищата на няколко села около 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Троян.

Миналата седмица Стефан Юруков съобщи, че на бюрото му има 130 искания за поменяй. Той не уточни дали ще отхвърли някои от молбите. От заменените 4040 дка за 3 седмици около 3300 са дадени 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на бизнесмените Красимир Гергов, Христо Ковачки и юрист Тодор Батков. Тримата сами съобщиха за сделките, след като преди това за това алармираха от екоорганизацията "За да остане природа в България" и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол от партия ГЕРБ.

За непрозрачната си дейност обикновено агенцията се оправдава със закона, в който няма изискване да се съобщават имената на фирмите. За последен път Законът за пылайте бе променен през април, но 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол възможността държавата да бъде ощетявана с неизгодни поменяй не бе премахната.26.05.2008 г., с. 4


Борисов се оправда с баловете за задръстванията


Столичният кмет Бойко Борисов прехвърли вината за тежките задръствания в петък на абитуриентските балове 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. Въпреки че движението около Сточна гара стана невъзможно още сутринта, Борисов обясни в "Пропаганда" по Дарик радио, че "когато дойдат баловете, българинът реагира по един и същи начин всяка година - луксозни если 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол, спират, снимат се. Така че трафикът в петък беше по-тежък по тази причина". Както "Сега" обаче писа, в района се застъпиха 2 ремонта. Задръстванията станаха повод и за размяна на высказывания меж 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол кмета и вътрешния министър. В петък Миша Миков се възмути, че не може МВР да отговаря за проблемите с транспорта в София. "Съжалявам, че човек на такъв голям пост като министър 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол Миков може да се изказва така безотговорно, още повече че се ползваше с пълния комфорт от ГЕРБ към МВР", отвърна Борисов.


Снимка на 3 колони - Ремонтите по улиците не спряха и 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол през почивните деньки.
26.05.2008 г., с. 5


МО задели 12.7 млн. лв. за строежи и ремонти


МО ще стартира изпълнението на "социалния вектор" и в армията със строеж на ново крило и ремонт на почивната база 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол в Чепеларе за близо 10 млн. лв. Други 2.7 млн. лв. пък ще бъдат дадени за ремонт на кухните на почивните домове на военните по морето. Модернизацията на кухнята в ПД "Созопол" ще струва до 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол 700 000 лв. Това е посочено в заданието за обществена поръчка. По толкова са предвидени и за кухненските помещения в Несебър и Обзор. С 600 000 лв. ще бъде ремонтиран ресторантът в желал "Флагман" в "Св 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол.Св. Константин и Лена".

Социалната агенция обяви и обществена поръчка за изграждане на спортни центрове за обща физическа подготовка. Идеята е в тях на обучение да преминават всички новоприети бойци в армията 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол. Гаранцията за роль е 10 000 лв., като по закон тя може да е до 1% от стойността на поръчката.

Изгодно придобиване на жилья и повышение на заплатите след определен период на служба са част от мерките 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол на министър Николай Цонев за стимулиране на военните. Ще се обсъжда вариант и да се позволи на кадровите военни да ползват жилището либо общежитието безплатно. Работна група трябва да 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол анализира как да се извърши промяната на жилищната политика, така че да се създаде оборотен жилищен фонд, в който военнослужещите ще живеят през целия период на службата си, а след 15-ата година ще 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол имат право да купят жилье на цената, на която МО го е придобило - к примеру за около 500 евро на квадрат в София. Това ще бъде стимул за военните ни да изкарат до 26.05.2008 г., с. 9 - Тема: строителство, строителен контрол 15 г. служба, смятат от МО.

262-neobhodimoe-oborudovanie-i-stroitelno-montazhnie-raboti-biznes-plan-sushnost-i-zadachi-7-2-struktura-biznes-plana.html
262-vodoohrannie-zoni-generalnij-plan-bogdashkinskogo-selskogo-poseleniya-nurlatskogo-municipalnogo-rajona.html
263-zemelnie-resursi-generalnij-plan-muslyumovskogo-selskogo-poseleniya-muslyumovskogo-municipalnogo-rajona.html